PŘEDSTAVENÍ

 

Sport je a vždycky byl součástí mého života. V současné době studuji Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v oboru Tělesná výchova a sport, kde si rozšiřuji a zkvalitňuji své znalosti. Oblast fitness a racionální stravy se neustále vyvíjí, proto je důležité sledovat vtěchto odvětvích nové trendy a poznatky.

Mimo fitness se věnuji hlavně atletice - především běhu, plavání, bruslení a míčovým hrám. Mezi další mé koníčky patří focení, psychologie, ruční práce a vaření.

Klienty trénuji ve svém volném čase, není to tedy pro mne každodenní rutina, ale koníček a relax a také tak přistupuji ke každému klientovi. K tréninku je ale také zapotřebí disciplína, pevná vůle a motivace, s čímž Vám osobně ráda pomůžu.

Mým cílem je, abych Vás naučila změnit své nesprávné návyky jak ve stravě, tak v pohybu a toto se stalo Vaší každodenní potřebou, nejen v určitém období (po svátcích, po porodu, po nabrání kilogramů atd), ale na celý život